Een goede luchtreiniger kan astmapatiënten helpen bij het bestrijden van de symptomen die horen bij deze vervelende longaandoening. Wanneer u schone lucht inademend heeft u als astmapatiënt minder last van klachten. Een goede luchtreiniger zorgt ervoor dat de lucht vrij is van verontreinigingen  en schadelijke stoffen.

Wat is astma?

Astma is een ziekte waarbij patiënten last hebben van een blijvende ontsteking van de longen. Door deze blijvende ontsteking reageren de longen gevoelig op prikkels als fijnstof, huismijt, rook en huisdieren. Men krijgt het dan benauwd of moet erg hoesten. Astma kan erfelijk worden overgedragen maar ook kan de aandoening zich spontaan ontwikkelen.

Een spirometer wordt gebruikt om astma vast te stellen. De ontstekingen in de longen vernauwen de luchtwegen zich regelmatig als er verontreinigde lucht wordt ingeademd wat de longen irriteert. Door de vernauwing kunnen patiënten het benauwd krijgen en zullen ze slecht kunnen ademen. Deze benauwdheid verschilt per mens. Sommige astma patiënten hebben weinig last van hun benauwdheid terwijl andere mensen het gevoel hebben te verstikken. Een periode van benauwdheid wordt ook wel een astma-aanval genoemd.

Het is daarom zeker voor mensen met astma erg belangrijk om de lucht in ruimtes waar men veel verblijft van hoge kwaliteit te houden. Stoffen die bij veel astma patiënten tot klachten leiden zijn onder andere pollen en grassen, sterke chemische verbindingen zoals rooklucht, de huidschilfers van vogels, hondenharen en kattenharen en natuurlijk de huisstofmijt.

Veel mensen hebben last van astma

In Nederland hebben veel mensen last van astma. Volgens de laatste cijfers van het longfonds heeft ruim 10% van de Nederlanders een vorm van astma en de verwachting is dat het aantal zal blijven stijgen. Van deze grote groep wordt meer dan 90% behandeld door de huisarts. Zij krijgen medicijnen tegen hun astma en staan onder regelmatige controle. 10% Van de mensen met astma gaat voor hun aandoening naar een specialist. Kinderen en oudere mensen leiden verhoudingsgewijs het meest aan de ziekte.

Tegen astma bestaan gelukkig veel medicijnen. Voor veel mensen is de ziekte dan ook vervelend maar belet het hen niet in hun dagelijks functioneren. Door goed medicijngebruik en een gezonde levensstijl is met astma goed te leven. Een kleine groep mensen heeft echt ernstig te leiden onder hun astma. Naast het nemen van medicijnen zijn er ook andere maatregelen die u kunt nemen.

Luchtreiniger en astma

Een luchtreiniger kopen kan helpen bij astma. Zo kunt u binnenshuis de luchtkwaliteit verbeteren. Hierdoor ademt u alleen schone lucht in, waardoor de longen minder worden geïrriteerd. Een luchtreiniger filtert veel van de schadelijke stoffen waar u als astmapatiënt gevoelig voor bent uit de lucht. Zo kunt u vrijer ademen.

Een goede luchtreiniger heeft meerdere soorten filters die elk weer andere verontreinigingen uit de lucht halen. Let bij het kiezen van een nieuwe luchtreiniger bij astma vooral op of deze een HEPA filter heeft. Een HEPA filter kan ook de allerkleinste stofdeeltjes uit de lucht filteren. Naast medicijnen en het gebruik van een luchtreiniger bij astma zijn een gezonde levensstijl, goede ventilatie en beweging ook belangrijk als u uw astma-klachten wilt verminderen.